FOTO 1- ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFEDERACIÓ DE COOPERATIVES DE LA CV

SORMA FRUIT LOGISTICA
FRUIT LOGISTICA 2023