D. Fernando Saludes García, presidente de ADIMME; D. Enrique Soler Segrelles, presidente de FEDEMCO y D. Artur Vélez Castellanos vicepresidente FEDEMCO.

GIRÓ DOING FOR BETTER
DAYMSA
FAME INNOWA 2023
Bayer maestros cítricos